Audio-Visual Earth-Week - Wait Till We Get Our Naemi On You.

trädvård

Det talas mycket om vård idag och det finns olika sorters vård. Det finns tandvård, bilvård, persedelvård, barnavård, äldrevård, hälsovård, skolhälsovård, skovård, klädvård, byggnadsvård, husdjursvård, skönhetsvård, hårvård, nagelvård, fotvård, hudvård, gravvård, miljövård, vägvård, och en massa annan vård. Och så finns det trädvård. Hur vårdar man då ett träd? Måste trädet vara sjukt för att få vård? Vad är ett vårdträd? Vårdträd fanns ofta på gårdar i det gamla Sverige och stod gärna i fokus mitt på gården, och måste tas väl om hand eftersom det annars kunde bringa olycka.